ONZE GEGEVENS
Naam: Pole Dance Factory Amsterdam
Adres: H.J.E. Wenckebachweg 6-V6, 1096 AN Amsterdam
Telefoonnummer: 020-2101884
E-mailadres: info@pdfamsterdam.com
KvK-nummer: 56757514
BTW-id: NL002181495B97

WEBSITE
Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.pdfamsterdam.com en https://
www.eversports.nl/widget/w/3qxhme

COOKIES
Als je gebruikt maakt van de website dan worden standaard alleen cookies gebruikt om je ingelogd te houden op
de website en om opgeslagen items in je ‘winkelwagen’ te laten staan. Deze cookies worden ongeveer 90 dagen
bewaard.

PERSOONSGEGEVENS
• Als je een account aanmaakt dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden
uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met ons te kunnen sluiten en uit te voeren. Ook kunnen de
persoonsgegevens worden gebruikt als je gebruik maakt van onze producten of diensten. Als u deze
gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.
• Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst.
• Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van uw account.
• Je beheert zelf jouw eigen account en het bijbehorende wachtwoord.
• Indien je inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens wenst, kun je dit zelf verrichten
via jouw account.
• Buiten jouw account om bewaren wij jouw persoonsgegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren.
Denk hierbij aan gegevens over jouw betalingen en jouw contactgegevens. Indien je ons vraagt om
inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens dien je jezelf te legitimeren.
• De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
bankrekening nummer, geboortedatum, eventueel bedrijfsnaam, facturen en betaalgedrag.

ACCOUNT & WACHTWOORD
Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het
wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als er wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van
het betreffende account.

BEWAARTERMIJN
Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Pole Dance Factory Amsterdam – Oost | H.J.E. Wenckebachweg 6V6 | 1096 AN Amsterdam
Pole Dance Factory Amsterdam – Noord | Digitaalstraat 12 | 1033 MP Amsterdam
www.pdfamsterdam.com | info@pdfamsterdam.com

DERDEN
Wij maken gebruik van software van Eversports GmbH. Deze onderneming regelt ook de opslag van de data,
waaronder uw persoonsgegevens. Indien wij support nodig hebben op de software krijgen medewerkers van
Eversports GmbH mogelijk ook tijdelijk toegang tot jouw persoonsgegevens.

KLACHT
Indien je meent dat jouw privacy rechten worden geschonden heb je het recht om daar een klacht over in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

DATALEKKEN
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke
vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met
persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk
in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Pole Dance Factory Amsterdam – Oost | H.J.E. Wenckebachweg 6V6 | 1096 AN Amsterdam
Pole Dance Factory Amsterdam – Noord | Digitaalstraat 12 | 1033 MP Amsterdam
www.pdfamsterdam.com | info@pdfamsterdam.com